Hjälpinstruktör klippklättring

Detta är en examinerade kurs enligt Svenska Klätterförbundets norm.
Du kan läsa mer om innehållet och förkunskaper på 
https://bergsport.se/wp-content/uploads/2017/07/Norm-hjalpinstruktorskurs-2017-07-01.pdf 

 

Kursen är för dig som vill börja jobba med klättring utomhus. Du ska ha erfarenhet av att klättra på naturliga säkringar i minst ett år, har gått grund och fortsättningskurs samt räddning 1 på klippa eller ha motsvarande kunskaper.
Följ med på en rolig och lärorik två dagars examinerande kurs. Din instruktör har minst 10 års erfarenhet av klättring som yrke och kommer att hjälpa dig p ådin resa mot att bli klätterinstruktör.

Kursen är första steget för dig som vill gå upp på examen till klippklätterinstruktörs (SKF / UIAA multi pitch rock climbing instructor)

 

 

Normer att kunna inför kursen: 

Norm SKF Hjälpinstruktörskurs
https://bergsport.se/wp-content/uploads/2017/07/Norm-hjalpinstruktorskurs-2017-07-01.pdf

Norm SKF Klätterledare
https://bergsport.se/wp-content/uploads/2017/07/Norm-klatterledare-utomhus-2017-07-01.pdf

Norm SKF Sportklätterkurs
https://bergsport.se/wp-content/uploads/2014/02/Norm_for_sportklatterkurs_klippa_v3_MU.pdf

Norm SKF Grundkurs klippklättring
https://bergsport.se/wp-content/uploads/2017/07/Norm-grundkurs-klippklattring-2017-07-01.pdf

Norm SKF Fortsättningskurs klippklättring
https://bergsport.se/wp-content/uploads/2017/07/Norm-fortsattningskurs-klippklattring-2017-07-01.pdf

Norm SKF Räddningskurs 1
https://bergsport.se/wp-content/uploads/2018/08/3.0-Norm-Raddningskurs-del-1-2018-08-22.pdf

 

Dokument att ta del av inför kursen:

SKF Checklista för klättring utomhus
https://bergsport.se/wp-content/uploads/2014/02/Sakerhetsplan-checklista-V.1.0.pdf

SKF Säkerhetsplan för Utomhusaktivitet
https://bergsport.se/wp-content/uploads/2014/02/Sakerhetsplan-for-utomhusklattring-V.1.0.pdf

SKF Acesshandboken
https://bergsport.se/wp-content/uploads/2014/02/Accesshandbok_2013-06-11.pdf

SFF Klättring utomhus
https://bergsport.se/produkt/klattring-utomhus/ 

SKF Auktoriserad instruktör
https://bergsport.se/wp-content/uploads/2014/02/Auktoriserad_instr_v8.2_NH.pdf

SKF Det är du som bestämmer Klättring och Allemansrätt
https://bergsport.se/wp-content/uploads/2014/02/Det_ar_du_som_bestammer.pdf

SKF Utbildningsstruktur
https://bergsport.se/wp-content/uploads/2014/02/Oversiktsbild_maj2012.png

 

Kurslitteratur
Du ska ha läst följande böcker för att tillägna dig kursen. Böckerna ger ett även stöd för att behålla och utöka kunskapsnivån efter kursen. 
* Rock Climbing for Instructors Alun Richardson
* Avancerad klättring och repteknik 
(rekommenderas av Svenska Klätterförbundet för SKF normerade kurser som; fortsättningskurs, kamraträddningskurs, aidklätterkurs och hjälpinstruktörskurs)
* Stora boken om klättring 
(rekommenderas av Svenska Klätterförbundet för SKF normerade kurser som; grundkurs klippklättring, sportklätterkurs och fortsättningskurs klippklättring)

 

Försäkring

Som deltagare behöver du egen försäkring när du klättrar. Ofta täcker din hemförsäkring klättring annars kan du bli medlem i en klätterklubb. Mer information om försäkringar hittar du här.  

 

Antal dagar: 2 dagar (vanligen direkt efter varandra)

Pris: 3950 kr per person

Välkommen att använda formuläret om du undrar något eller vill bli kontaktad för att få mer information.